Informacja:

Bank Spółdzielczy w Szadku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,

https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnoscDodano: 2017-03-09


Informacja:

Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 roku będą obowiązywać nowe taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Szadku:Dodano: 2017-02-28


Zarząd Banku Spółdzielczego w Szadku, informuje o terminach zebrań grup członkowskich w 2017 roku.Terminarz zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szadku

Dodano: 2017-02-22


Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału, polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz ujawnień w zakresie płynności Banku Spółdzielczego w Szadku według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

PobierzDodano: 2016-06-27


Informacja:

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Szadku

  1. Informacja - Zasady
  2. Formularz Reklamacji dotyczący kart - dla Klientów Indywidualnych
  3. Formularz Reklamacji dotyczący kart - dla Klientów Instytucjonalnych
  4. Formularz Reklamacji - dla Klientów Indywidualnych
  5. Formularz Reklamacji - dla Klientów InstytucjonalnychDodano: 2016-06-01


Informacja:

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Szadku, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Szadku”

  1. Polityka Ładu Korporacyjnego
  2. Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

Dodano: 2014-04-29


Informacja:

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szadku udostępnił nową wersję Internet Bankingu.

Z nowa wersją można zapoznać się z filmów instruktażowych, które umieszczone są pod adresem http://media.naszbank.pl/ib

Demo nowej wersji znajduje się pod adresem http://konto.naszbank.pl/demo/Dodano: 2014-07-28


Informacja:

3D-Secure - dokonywanie płatności internetowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.

Więcej informacji >>

Dodano: 2014-01-15


Informacja:

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ujawniania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Szadku informuje, że zasady polityki informacyjnej oraz informacje finansowe po ich zatwierdzeniu i weryfikacji, będą udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Szadku, u Głównego Księgowego Banku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w zakresie informacji objętych treścią sprawozdania finansowego, poprzez ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym.Dodano: 2011-01-01


Karta własna


Więcej informacji >>Dodano: 2011-01-01


Konto internetowe


Więcej informacji >>Dodano: 2009-11-26