Logowanie

Karta własna to karta identyfikowana numerem PAN, podpisana nazwą właściciela, skojarzona z konkretnym rachunkiem (wydana do rachunku), chroniona numerem PIN.

Karta własna

Przy użyciu karty można dokonać następujących operacji:

  • wypłaty gotówkowe,
  • wpłaty gotówkowe,
  • wydruk wyciągu w bankomacie,
  • sprawdzenie salda rachunku,
  • uzyskać wydruk potwierdzenia dokonanych transakcji.

 

Karty własne wydawane są na okres 2 lat.
Kartami własnymi można dokonywać operacji tylko w bankomatach Banku Spółdzielczego w Szadku.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie Karty Własnej

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek
Oddział w Goszczanowie
Oddział w Wodzieradach
Oddział w Warcie
Oddział w Łasku
Filia w Szadku

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB
2018 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792