Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Blokady Elektronicznych Kanałów Dostępu można dokonać:

 1. W każdej placówce Banku Spółdzielczego w Szadku, w godzinach prowadzenia działalności operacyjnej,
 2. Wysyłając SMS z telefonu, na który klient otrzymuje hasła jednorazowe pod nr 531514492 o treści: BI#identyfikator, gdzie „identyfikator” to login do Internet Bankingu, 
 3. Wysyłając SMS z dowolnego telefonu pod nr 531514492 o treści: BI#identyfikator#PESEL, gdzie „identyfikator” to login do Internet Bankingu,
 4. Blokada dostępu możliwa jest jednocześnie do Internet Bankingu i Aplikacji mobilnej wysyłając analogicznie SMSy o treści: BW#identyfikator lub BW#identyfikator#PESEL
 5. Logując się do usługi Internet Banking i korzystając z opcji:
  1. Zablokuj dostęp pod przyciskiem Wyloguj - spowoduje to zablokowanie wszystkich zdalnych dostępów do bankowości elektronicznej (Internet Bankingu, Aplikacji mobilnej Nasz Bank, blokadę logowania do mojeID, blokadę zmiany statusu i limitów karty, blokadę usługi BLIK), natomiast w Aplikacji mobilnej SGB Mobile zostanie wyświetlony komunikat o niepowodzeniu pobrania informacji o produktach – tym samym nie będą one dostępne do podglądu.
  2. lub w sekcji USTAWIENIA > KANAŁY DOSTĘPU I URZĄDZENIA
 6. Za pomocą Aplikacji mobilnej Nasz Bank w opcji:
  1. USTAWIENIA > KANAŁY DOSTĘPU – zostaną wyświetlone wszystkie dostępne dla klienta kanały dostępu, również te zablokowane. W celu zablokowania Internet Banking należy przesunąć suwak i potwierdzić blokadę dostępu.
  2. USTAWIENIA > ZABLOKUJ DOSTĘP DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ lub WYLOGUJ > ZABLOKUJ DOSTĘP – zostaną zablokowane wszystkie zdalne dostępy do bankowości elektronicznej – Internet Banking i Aplikacja mobilna Nasz Bank.