Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Historia Banku

Początki spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy Szadek przypadają na rok 1906. W tym okresie Bank działał pod nazwą "Towarzystwo-Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Szadku". W roku 1921 Bank został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kaliszu pod nazwą "Bank Szadkowski" Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem Zarządu był wówczas dr Ignacy Lipiński. Teren działalności obejmował miasto i gminę Szadek oraz gminę Krokocice. W 1939 roku czynności Banku zostały zawieszone z powodu okupacji hitlerowskiej.

Bank został ograbiony przez Niemców. Wznowienie działalności po II wojnie światowej nastąpiło w listopadzie 1947r. Funkcję Prezesa Zarządu piastował wtedy Pan Czesław Kwieciński. 28.06.1950 Spółdzielnia uległa przekształceniu na Gminną Kasę Spółdzielczą w Szadku, natomiast w 1958 roku Kasa Spółdzielcza w Szadku została członkiem Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie. 3 lata później Spółdzielnia przyjęła nazwę "Bank Spółdzielczy - Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Szadku", a od dnia 27.11.1962 Bank działa pod nazwą "Bank Spółdzielczy W Szadku". Od 1975 roku w wyniku reorganizacji województw Bank Spółdzielczy w Szadku zostaje włączony do struktur Banku Gospodarki Żywnościowej. W roku 1983 Prezesem Zarządu zostaje Pani Krystyna Andrysiak, a od roku 1990 Bankiem Spółdzielczy w Szadku kieruje Pani Eugenia Stamirowska. W roku 1995 w wyniku ustawy o restrukturyzacji BS i BGŻ, Bank spółdzielczy w Szadku przystępuje do Zrzeszenia Regionalnego przy GBW S.A. w Poznaniu. Obecnie Bank posiada: 4 Oddziały - Wodzierady (od 1996), Goszczanów (2000), Warta (2002), Łask (2003), 1 Filie - Szadek (2015). W roku 2012 stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Pan Zdzisław Orzoł.

Bank Spółdzielczy w Szadku na pierwszym miejscu stawia dobro wszystkich jego klientów. Funkcjonuje ponad 100 lat, co oznacza, że jest potrzebny i spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB