Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu atrakcyjne kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz inne. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

 

Kredyty dla osób fizycznych

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych.

kredytu gotówkowego mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

Specyfikacja produktu:

 • kwota kredytu możliwa do uzyskania zależna jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy maksymalnie do wysokości 255 550,00 zł,
 • maksymalny okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR12M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie z kredytobiorcą.

 

Przykład reprezentatywny - Kredyt Gotówkowy

Kredyt gotówkowy EKO przeznaczony jest na:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej). finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych.

kredytu gotówkowego EKO mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty oraz posiadają Rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Szadku.

Specyfikacja produktu:

 • maksymalny okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR12M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie z kredytobiorcą.

 

Przykład reprezentatywny - Kredyt Gotówkowy EKO!

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

 

Przykład reprezentatywny - Kredyt Mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne)

Przykład reprezentatywny - Kredyt Mieszkaniowy (oprocentowanie stałe)

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • okres kredytowania od 3 do 10 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

 

Przykład reprezentatywny - Pożyczka Hipoteczna

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 5 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR12M.

 

Przykład reprezentatywny - Kredyt odnawialny w ROR

Kredyty oprocentowane wg stawki WIBOR plus marża.

Oprocentowanie i prowizja uzależnione są od okresu współpracy z bankiem, wiarygodności oraz zdolności kredytowej Klienta.