Logowanie

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu atrakcyjne kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz inne. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

Kredyty dla osób fizycznych

Kredyt Okres kredytowania Wysokość oprocentowania Dodatkowe informacje
Gotówkowy do 84 miesięcy Wibor 12M + marża * x
Gotówkowy Okazjonalny do 24 miesięcy zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą x
Mieszkaniowy (Oferta dla klientów nie posiadających rachunku w banku) do 25 lat Wibor 3M + marża * min.50% udziału własnego
Wibor 3M + marża * min. 30% udziału własnego
Wibor 3M + marża * poniżej 30% udziału własnego

Mieszkaniowy (Oferta dla klientów posiadających rachunek w banku
(minimum trzy wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia) –
możliwość zastosowania stawki po trzech regularnych
wpływach na rachunek z tytułu wynagrodzenia (zmiana warunków umowy)

do 25 lat Wibor 3M + marża * min.50% udziału własnego
Wibor 3M + marża * min. 30% udziału własnego
Wibor 3M + marża * poniżej 30% udziału własnego
Kredyty z dotacją na częściową spłatę kapitału przez WFOŚiGW w Łodzi do 7 lat Wibor 12M + marża * x
Kredyty z dotacją na CSK przez WFOŚiGW w Łodzi do 7 lat Wibor 3M + marża * x
Konsolidacyjno - hipoteczny do 25 lat Wibor 3M + marża * x
Konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie od 3 do 10 lat Wibor 3M + marża * x
Pożyczka hipoteczna do 25 lat Wibor 3M + marża * pożyczka do 5 lat
pożyczka do 10 lat
pożyczka powyżej 10 lat
Odnawialny w ROR do 5 lat Wibor 12M + marża * x
Kredyty oprocentowane wg stawki WIBOR plus marża.
 
  1. Marża kredytu ulega zmianie i wzrasta o 1,5 pp. w przypadku gdy klient zalega z płatnością raty bądź odsetek powyżej 30 dni.
  2. Obniżenie marzy o 1,5 pp. w przypadku wskazanym w pkt. 1 następuje po trzech miesiącach prawidłowej obsługi kredytu.
  3. Podwyższenie marży o 0,9 p.p. przy kredytach zabezpieczonych hipoteką do czasu prawomocnego wpisu w KW.

* Oprocentowanie i prowizja uzależnione od okresu współpracy z bankiem, wiarygodności oraz zdolności kredytowej Klienta.
2019 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP