Logowanie

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu atrakcyjne kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz inne. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

 

Kredyty dla osób fizycznych

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych.

kredytu gotówkowego mogą skorzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej, które posiadają stałe źródło dochodu w planowanym okresie spłaty.

Specyfikacja produktu:

 • kwota kredytu możliwa do uzyskania zależna jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy maksymalnie do wysokości 255 550,00 zł,
 • maksymalny okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR12M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,
 • zabezpieczenie kredytu ustalane jest indywidualnie z kredytobiorcą.

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 7 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • okres kredytowania od 3 do 10 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 25 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR3M,
 • spłata w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub w równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

Specyfikacja kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 5 lat,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stopę WIBOR12M.

Kredyty oprocentowane wg stawki WIBOR plus marża.

 1. Marża kredytu ulega zmianie i wzrasta o 1,5 pp. w przypadku gdy klient zalega z płatnością raty bądź odsetek powyżej 30 dni.
 2. Obniżenie marzy o 1,5 pp. w przypadku wskazanym w pkt. 1 następuje po trzech miesiącach prawidłowej obsługi kredytu.
 3. Podwyższenie marży o 0,9 p.p. przy kredytach zabezpieczonych hipoteką do czasu prawomocnego wpisu w KW.


* Oprocentowanie i prowizja uzależnione od okresu współpracy z bankiem, wiarygodności oraz zdolności kredytowej Klienta.

2020 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP