Logowanie

Logowanie

Zarząd Banku

Zdzisław Orzoł

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Beśka

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Plesiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Banku

Bożena Kokorzycka

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Andrzej Owczarek

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Anna Pawlak

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Alina Rygielska

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Daniel Gil

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Początki spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy Szadek przypadają na rok 1906. W tym okresie Bank działał pod nazwą "Towarzystwo-Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Szadku". W roku 1921 Bank został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kaliszu pod nazwą "Bank Szadkowski" Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem Zarządu był wówczas dr Ignacy Lipiński. Teren działalności obejmował miasto i gminę Szadek oraz gminę Krokocice. W 1939 roku czynności Banku zostały zawieszone z powodu okupacji hitlerowskiej.

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek
Oddział w Goszczanowie
Oddział w Wodzieradach
Oddział w Warcie
Oddział w Łasku
Punkt Kasowy w Szadku

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB
2023 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP