Logowanie

Zarząd Banku

Zdzisław Orzoł

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Beśka

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Plesiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Banku

Lech Telega

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BS

Andrzej Owczarek

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY BS

Józef Maryniaczyk

SEKRETARZ RADY BS

Józef Musilak

CZŁONEK RADY BS

Jerzy Skonieczny

CZŁONEK RADY BS

Kazimierz Wroński

CZŁONEK RADY BS

Początki spółdzielczości bankowej, którą kontynuuje Bank Spółdzielczy Szadek przypadają na rok 1906. W tym okresie Bank działał pod nazwą "Towarzystwo-Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Szadku". W roku 1921 Bank został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kaliszu pod nazwą "Bank Szadkowski" Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem Zarządu był wówczas dr Ignacy Lipiński. Teren działalności obejmował miasto i gminę Szadek oraz gminę Krokocice. W 1939 roku czynności Banku zostały zawieszone z powodu okupacji hitlerowskiej.

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek
Oddział w Goszczanowie
Oddział w Wodzieradach
Oddział w Warcie
Oddział w Łasku
Punkt Kasowy w Szadku

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB
2021 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP