Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (ROR)

Przeznaczone do przeprowadzania rozliczeń oraz gromadzenia i przechowywania otrzymanych środków pieniężnych. Swobodne dysponowanie zgromadzonymi środkami pieniężnymi umożliwia szeroki pakiet usług i produktów bankowych. Posiadaczem ROR może zostać: osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, małoletni, SKO lub PKZP. Rachunek może być prowadzony dla jednej osoby, jak również jako rachunek wspólny.

 

Posiadaczom ROR oferowane są następujące produkty i usługi bankowe:

  • międzynarodowe karty płatnicze,
  • płatności mobilne w tym BLIK, GPay
  • zlecenia stałe,
  • polecenia zapłaty,
  • kredyt odnawialny w ROR,
  • usługa Internat Banking (bankowość elektroniczna),
  • usługa SMS Banking.

 

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w Banku Spółdzielczym w Szadku
  2. Taryfa opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych
  3. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym