Logowanie

Logowanie

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

Lokaty standardowe

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
7 dni WIBID 1M x 0,05
14 dni WIBID 1M x 0,15
1 miesiąc WIBID 1M x 0,15
2 miesiące WIBID 1M x 0,20
3 miesiące WIBID 1M x 0,25
4 miesiące WIBID 1M x 0,25
5 miesięcy WIBID 1M x 0,25
6 miesięcy WIBID 1M x 0,30
9 miesięcy WIBID 1M x 0,30
10 miesięcy WIBID 1M x 0,30
11 miesięcy WIBID 1M x 0,30
12 miesięcy WIBID 1M x 0,35
18 miesięcy WIBID 1M x 0,35
24 miesiące WIBID 1M x 0,35
36 miesięcy WIBID 1M x 0,35
48 miesięcy WIBID 1M x 0,35

Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
3 miesiące WIBID 1M x 0,30
6 miesięcy WIBID 1M x 0,40

Lokata Ekstra Procent

Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 i 2 miesiąc WIBID 1M x 0,10
3 i 4 miesiąc WIBID 1M x 0,15
5 i 6 miesiąc WIBID 1M x 0,60

Lokata Plejada Plus

Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,10
2 miesiące WIBID 1M x 0,15
3 miesiące WIBID 1M x 0,15
4 miesiące WIBID 1M x 0,20
5 miesięcy WIBID 1M x 0,25
6 miesięcy WIBID 1M x 0,30
7 miesięcy WIBID 1M x 0,35
8 miesięcy WIBID 1M x 0,40
9 miesięcy WIBID 1M x 0,45
10 miesięcy WIBID 1M x 0,50
11 miesięcy WIBID 1M x 0,55
12 miesięcy WIBID 1M x 0,60

Lokaty Spółdzielcze

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
uzależnione od wysokości wkładu
do 10.000,00 powyżej 10.000,00 powyżej 50.000,00
12 miesięcy 0,30 x redyskonto weksli 0,35 x redyskonto weksli 0,40 x redyskonto weksli
24 miesięcy 0,35 x redyskonto weksli 0,40 x redyskonto weksli 0,45 x redyskonto weksli

Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,20
3 miesiące WIBID 1M x 0,30
6 miesięcy WIBID 1M x 0,35
12 miesięcy WIBID 1M x 0,40

Lokata OVERNIGHT

Lokata OVERNIGHT minimalna kwota lokaty – 50.000,00 Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku
Stawka WIBID jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy.

W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2022-01-12.
2023 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP