Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

 

 

Lokata Extra 5%

Lokata 3 miesięczna z oprocentowaniem stałym.

Termin obowiązywania promocji: od 15.05.2023 do 31.08.2023.
Lokata dostępna tylko w bankowości internetowej oraz w aplikacji Nasz Bank.

Lokata EXTRA
Termin lokaty
3 miesiące
minimalna kwota lokaty
1.000,00
maksymalna kwota lokaty
250.000,00
oprocentowanie stałe
5%

Regulamin promocji Extra Lokata

Lokaty standardowe

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
7 dni WIBID 1M x 0,05
14 dni WIBID 1M x 0,15
1 miesiąc WIBID 1M x 0,15
2 miesiące WIBID 1M x 0,20
3 miesiące WIBID 1M x 0,25
4 miesiące WIBID 1M x 0,25
5 miesięcy WIBID 1M x 0,25
6 miesięcy WIBID 1M x 0,30
9 miesięcy WIBID 1M x 0,30
10 miesięcy WIBID 1M x 0,30
11 miesięcy WIBID 1M x 0,30
12 miesięcy WIBID 1M x 0,35
18 miesięcy WIBID 1M x 0,35
24 miesiące WIBID 1M x 0,35
36 miesięcy WIBID 1M x 0,35
48 miesięcy WIBID 1M x 0,35

Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
3 miesiące WIBID 1M x 0,30
6 miesięcy WIBID 1M x 0,40

Lokata Ekstra Procent

Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 i 2 miesiąc WIBID 1M x 0,10
3 i 4 miesiąc WIBID 1M x 0,15
5 i 6 miesiąc WIBID 1M x 0,60

Lokata Plejada Plus

Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,10
2 miesiące WIBID 1M x 0,15
3 miesiące WIBID 1M x 0,15
4 miesiące WIBID 1M x 0,20
5 miesięcy WIBID 1M x 0,25
6 miesięcy WIBID 1M x 0,30
7 miesięcy WIBID 1M x 0,35
8 miesięcy WIBID 1M x 0,40
9 miesięcy WIBID 1M x 0,45
10 miesięcy WIBID 1M x 0,50
11 miesięcy WIBID 1M x 0,55
12 miesięcy WIBID 1M x 0,60

Lokaty Spółdzielcze

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
uzależnione od wysokości wkładu
do 10.000,00 powyżej 10.000,00 powyżej 50.000,00
12 miesięcy 0,30 x redyskonto weksli 0,35 x redyskonto weksli 0,40 x redyskonto weksli
24 miesięcy 0,35 x redyskonto weksli 0,40 x redyskonto weksli 0,45 x redyskonto weksli

Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,20
3 miesiące WIBID 1M x 0,30
6 miesięcy WIBID 1M x 0,35
12 miesięcy WIBID 1M x 0,40

Lokata oszczędnościowa dla klientów instytucjonalnych

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne uzależnione od wysokości wkładu
od 100.000,00 do 499.999,00 od 500.000,00 do 999.999,00 powyżej 1.000.000,00
12 miesięcy 0,5 x redyskonta weksli 0,6 x redyskonta weksli 0,7 x redyskonta weksli

Lokata OVERNIGHT

Lokata OVERNIGHT minimalna kwota lokaty – 50.000,00 Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku
Stawka WIBID jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy.

W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2023-05-15.