Logowanie

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

Lokaty standardowe

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
7 dni WIBID 1M x 0,20
14 dni WIBID 1M x 0,30
1 miesiąc WIBID 1M x 0,30
2 miesiące WIBID 1M x 0,35
3 miesiące WIBID 1M x 0,75
4 miesiące WIBID 1M x 0,75
5 miesięcy WIBID 1M x 0,75
6 miesięcy WIBID 1M x 0,80
9 miesięcy WIBID 1M x 0,85
10 miesięcy WIBID 1M x 0,90
11 miesięcy WIBID 1M x 0,90
12 miesięcy WIBID 1M x 1,00
18 miesięcy WIBID 1M x 1,00
24 miesiące WIBID 1M x 1,00
36 miesięcy WIBID 1M x 1,00
48 miesięcy WIBID 1M x 1,00

Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU

Lokata ważna od 2017-09-22

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
3 miesiące WIBID 1M x 0,75
6 miesięcy WIBID 1M x 1,00

Lokata Promocyjna SGB – ZIMA 2020

Lokata ważna od 2020-01-20 do 2020-03-31

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
3 miesiące WIBID 1M x 0,70
6 miesięcy WIBID 1M x 0,80

Lokata Ekstra Procent

Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 i 2 miesiąc WIBID 1M x 0,17
3 i 4 miesiąc WIBID 1M x 0,34
5 i 6 miesiąc WIBID 1M x 1,50

Lokata Plejada Plus

Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,34
2 miesiące WIBID 1M x 0,40
3 miesiące WIBID 1M x 0,44
4 miesiące WIBID 1M x 0,47
5 miesięcy WIBID 1M x 0,57
6 miesięcy WIBID 1M x 0,74
7 miesięcy WIBID 1M x 0,95
8 miesięcy WIBID 1M x 1,02
9 miesięcy WIBID 1M x 1,10
10 miesięcy WIBID 1M x 1,50
11 miesięcy WIBID 1M x 1,70
12 miesięcy WIBID 1M x 2,00

Lokaty Spółdzielcze

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
uzależnione od wysokości wkładu
do 10.000,00 powyżej 10.000,00 powyżej 50.000,00
12 miesięcy 0,70 x redyskonto weksli 0,75 x redyskonto weksli 0,80 x redyskonto weksli
24 miesięcy 0,75 x redyskonto weksli 0,80 x redyskonto weksli 0,85 x redyskonto weksli

Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,25
3 miesiące WIBID 1M x 0,35
6 miesięcy WIBID 1M x 0,55
12 miesięcy WIBID 1M x 0,70

Lokata OVERNIGHT

Lokata OVERNIGHT minimalna kwota lokaty – 50.000,00 Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku
W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2020-01-01.
2020 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP