Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

 

 

Lokaty standardowe

Termin lokatyOprocentowanie zmienne
14 dniWIBOR 1M x 0,15
1 miesiącWIBOR 1M x 0,15
2 miesiąceWIBOR 1M x 0,20
3 miesiąceWIBOR 1M x 0,25
5 miesięcyWIBOR 1M x 0,25
6 miesięcyWIBOR 1M x 0,30
12 miesięcyWIBOR 1M x 0,35
18 miesięcyWIBOR 1M x 0,35

Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU

Termin lokatyOprocentowanie zmienne
3 miesiąceWIBOR 1M x 0,30
6 miesięcyWIBOR 1M x 0,40

Lokata Ekstra Procent

Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzaniaOprocentowanie zmienne
1 i 2 miesiącWIBOR 1M x 0,10
3 i 4 miesiącWIBOR 1M x 0,15
5 i 6 miesiącWIBOR 1M x 0,60

Lokata Plejada Plus

Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzaniaOprocentowanie zmienne
1 miesiącWIBOR 1M x 0,10
2 miesiąceWIBOR 1M x 0,15
3 miesiąceWIBOR 1M x 0,15
4 miesiąceWIBOR 1M x 0,20
5 miesięcyWIBOR 1M x 0,25
6 miesięcyWIBOR 1M x 0,30
7 miesięcyWIBOR 1M x 0,35
8 miesięcyWIBOR 1M x 0,40
9 miesięcyWIBOR 1M x 0,45
10 miesięcyWIBOR 1M x 0,50
11 miesięcyWIBOR 1M x 0,55
12 miesięcyWIBOR 1M x 0,60

Lokaty Spółdzielcze

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
uzależnione od wysokości wkładu
do 10.000,00 powyżej 10.000,00 powyżej 50.000,00
12 miesięcy 0,30 x redyskonto weksli 0,35 x redyskonto weksli 0,40 x redyskonto weksli
24 miesięcy 0,35 x redyskonto weksli 0,40 x redyskonto weksli 0,45 x redyskonto weksli

Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych

Termin lokatyOprocentowanie zmienne
1 miesiącWIBOR 1M x 0,20
3 miesiąceWIBOR 1M x 0,30
6 miesięcyWIBOR 1M x 0,35
12 miesięcyWIBOR 1M x 0,40

Lokata OVERNIGHT

Lokata OVERNIGHT minimalna kwota lokaty – 50.000,00 Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku

Stawka WIBOR jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy jako wartość kwotowania z poprzedniego dnia roboczego.

W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2024-01-01.