Logowanie

Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.

Lokaty standardowe

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
7 dni WIBID 1M x 0,20
14 dni WIBID 1M x 0,30
1 miesiąc WIBID 1M x 0,30
2 miesiące WIBID 1M x 0,35
3 miesiące WIBID 1M x 0,40
4 miesiące WIBID 1M x 0,40
5 miesięcy WIBID 1M x 0,40
6 miesięcy WIBID 1M x 0,45
9 miesięcy WIBID 1M x 0,45
10 miesięcy WIBID 1M x 0,45
11 miesięcy WIBID 1M x 0,45
12 miesięcy WIBID 1M x 0,50
18 miesięcy WIBID 1M x 0,50
24 miesiące WIBID 1M x 0,50
36 miesięcy WIBID 1M x 0,50
48 miesięcy WIBID 1M x 0,50

Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
3 miesiące WIBID 1M x 0,45
6 miesięcy WIBID 1M x 0,50

Lokata Ekstra Procent

Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 i 2 miesiąc WIBID 1M x 0,10
3 i 4 miesiąc WIBID 1M x 0,15
5 i 6 miesiąc WIBID 1M x 0,80

Lokata Plejada Plus

Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania

Okres oszczędzania Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,10
2 miesiące WIBID 1M x 0,15
3 miesiące WIBID 1M x 0,20
4 miesiące WIBID 1M x 0,25
5 miesięcy WIBID 1M x 0,30
6 miesięcy WIBID 1M x 0,35
7 miesięcy WIBID 1M x 0,40
8 miesięcy WIBID 1M x 0,45
9 miesięcy WIBID 1M x 0,50
10 miesięcy WIBID 1M x 0,55
11 miesięcy WIBID 1M x 0,60
12 miesięcy WIBID 1M x 0,65

Lokaty Spółdzielcze

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
uzależnione od wysokości wkładu
do 10.000,00 powyżej 10.000,00 powyżej 50.000,00
12 miesięcy 0,40 x redyskonto weksli 0,45 x redyskonto weksli 0,50 x redyskonto weksli
24 miesięcy 0,45 x redyskonto weksli 0,50 x redyskonto weksli 0,55 x redyskonto weksli

Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych

Termin lokaty Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc WIBID 1M x 0,20
3 miesiące WIBID 1M x 0,30
6 miesięcy WIBID 1M x 0,40
12 miesięcy WIBID 1M x 0,50

Lokata OVERNIGHT

Lokata OVERNIGHT minimalna kwota lokaty – 50.000,00 Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku
Stawka WIBID jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy.

W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2020-04-09.
2021 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP