Logowanie

Logowanie

Moje Dokumenty SGB - Dokumenty Publiczne

Rachunki bieżące

Rachunki bieżące lub pomocnicze w złotych służące do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania operacji związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza rachunku.


Rachunek przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 • fundacji i stowarzyszeń,
 • jednostek i zakładów budżetowych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy,
 • osób tworzących komitety czynów społecznych, Rad Rodziców, Komitetów Rodzicielskich lub innych placówek oświatowych,
 • osób prowadzących działalność rolniczą, osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, osób zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych.


Posiadanie rachunku zapewnia:

 • swobodne dysponowanie środkami,
 • kompleksową obsługę finansową,
 • dokonywania wpłat i wypłata za pośrednictwem kas Banku,
 • sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami - ELIXIR oraz ExpressELIXIR.


Ponadto posiadacz rachunku ma możliwość:

 • korzystania z międzynarodowych kart płatniczych,
 • korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • dostępu do konta za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej - Internat Banking,
 • uzyskiwania informacji o stanie środków na rachunku za pośrednictwem usługi SMS Banking.


Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Szadku
 2. Taryfa opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe dla Klientów Instytucjonalnych
 3. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym