Logowanie

Logowanie

Rachunki bieżące

Rachunki bieżące lub pomocnicze w złotych służące do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania operacji związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez posiadacza rachunku.


Rachunek przeznaczony jest dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
 • fundacji i stowarzyszeń,
 • jednostek i zakładów budżetowych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza lub osiągających dochody z najmu lub dzierżawy,
 • osób tworzących komitety czynów społecznych, Rad Rodziców, Komitetów Rodzicielskich lub innych placówek oświatowych,
 • osób prowadzących działalność rolniczą, osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, osób zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych.


Posiadanie rachunku zapewnia:

 • swobodne dysponowanie środkami,
 • kompleksową obsługę finansową,
 • dokonywania wpłat i wypłata za pośrednictwem kas Banku,
 • sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami - ELIXIR oraz ExpressELIXIR.


Ponadto posiadacz rachunku ma możliwość:

 • korzystania z międzynarodowych kart płatniczych,
 • korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • dostępu do konta za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej - Internat Banking,
 • uzyskiwania informacji o stanie środków na rachunku za pośrednictwem usługi SMS Banking.


Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Szadku
 2. Taryfa opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe dla Klientów Instytucjonalnych
 3. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Oprocentowanie rachunków

Rodzaj rachunku Oprocentowanie
Rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych (w tym rolników) 0,00 %
Rachunki ROR dla klientów indywidualnych, ROR – Standard, ROR junior/młodzieżowy, Konto za złotówkę, Konto TAK!, Pakiet „Lubię i Polecam”, PRP 0,00 %
Rachunek oszczędnościowy – min. stan rachunku podlegający oprocentowaniu to 500,00 zł (od 12.01.2022r.) WIBID 1M* x 0,10
Rachunek oszczędnościowy – min. stan rachunku podlegający oprocentowaniu to 500,00 zł (do 11.01.2022r.) WIBID 1M* x 0,20
PKZP, Rada Rodziców 0,00 %
Rachunki a’vista 0,00 %
Rachunki – wkłady SKO WIBID 1M* x 0,20
* Stawka WIBID jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy.
2023 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP