Logowanie

SMS Banking - zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Informacja o stanie i obrotach rachunków, objętych usługą, generowana jest automatycznie i bezobsługowo, zapewniając przy tym odpowiedni poziom poufności przekazywanych danych. W SMS Bankingu wiadomości można podzielić na pięć grup:

  1. Wiadomości otrzymywane zaraz po wykonaniu operacji w systemie bankowym (np. otrzymanie / wykonanie przelewu, naliczeniu odsetek, itp.). Wiadomość taką klient dostaje już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji. SMS zawiera: kwotę operacji, tytuł, saldo po operacji.
  2. Wiadomości z podsumowaniem operacji o określonej porze dnia. SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.
  3. Wiadomości na żądanie. Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji).
  4. Informacje o ważnych wydarzeniach na rachunku takich jak zbliżający się koniec limitu kredytu, nie wykonanie zlecenie okresowe, np. z powodu braku środków, zbliżająca się data spłaty raty kredytu, itp.
  5. Wiadomości marketingowe.

Usługa może być przypisana do wielu rachunków. Każdy z klientów może otrzymywać wiadomości na dwa różne telefony.

W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązad kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy, kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu. Należy pamiętać, że wiadomośd SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Opłata za wysyłaną przez klienta wiadomośd SMS jest taka, jak za zwykły SMS w posiadanej przez klienta taryfie.


SMS Banking - umożliwia autoryzację operacji (przelewów) w Internet Bankingu przy pomocy haseł wysyłanych w postaci komunikatów SMS, które zastępują papierową listę haseł jednorazowych. 

Nasze Bankomaty

Bank Spółdzielczy w Szadku
Bank Spółdzielczy w Szadku
ul. Sieradzka 14a
98-240 Szadek
Oddział w Goszczanowie
Oddział w Wodzieradach
Oddział w Warcie
Oddział w Łasku
Punkt Kasowy w Szadku

Bankomaty SGB

bankomaty_SGB
2021 © Bank Spółdzielczy w Szadku

Bank Spółdzielczy w Szadku, ul. Sieradzka 14a, 98-240 Szadek, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000131266, NIP 829-105-42-16, REGON 000503178, tel.: 438215854, fax: 438216792, SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP